KUND -SIDOR

Kundavtal from. 2017

Från och med 2017 tillämpar vi ett nytt avtal.
Avtalet gäller alla nya kunder och alla befintliga kunder. Avtalet reglerar förhållandet mellan KS media och kunden, domännamn, webbhotell och serviceavtal.
Exempelvis finns information om uppsägning i avtalet.

Uppsägningar måste göras i förhållande till förnyelsedatumet. Detta datum finns angivet för varje tjänst, på respektive faktura.
Förnyelsedatumet behöver inte vara samma olika tjänster emellan. Fakturans förfallodatum och fakturadatum baseras inte på, och är inte samma sak som förnyelsedatumet.

 • Avtal för webbhotell
 • Avtal för serviceavtal
 • ALG10 - Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer
 • Flytt mellan City och Loopia - 2017 & 2018

  I slutet av 2017 flyttades alla tjänster vi hade registrerade hos City Network till Loopia.
  Loopia är likt City, en leverantör av hostingtjänster och domännamn. Loopia ägs av Visma-gruppen.

  Nu räknar vi med att alla flyttar är färdiga och allt ska åter igen fungera problemfritt.
  Om det inte fungerar som det ska, är det mycket viktigt att vi får reda på det! Kontakta i så fall oss på enklaste vis.
  Se kontaktuppgifter på hemsidan